ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу товару

(Редакція Договору чинна від 15 листопада 2022 року)

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір на нижчевикладених умовахщо у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України здійснює невизначеному колу осіб ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСИПОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА (надалі «Продавець»), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Публічному Договорі (надалі «Договір») та вихідних або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Продавець ­– Фізична особа-підприємець Осипова Наталія Василівна, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, та здійснює реалізацію Товарів через Сайт Продавця.

1.1.2. Покупець ­– фізична особа або юридична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Продавця для придбання товарів через Сайт Продавця.

1.1.3. Товар – друковані видання, сувенірна продукція та інші товари, інформація про які наведені на Сайті Продавця, що пропонуються до реалізації на умовах, викладених на Сайті Продавця.

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Продавця і Покупця.           

1.1.5. Cайт Продавця – веб-сторінка в мережі інтернет за адресою: https://shop.kovcheh.ua,  яка є джерелом інформування Покупців про Продавця та Товари, що ним реалізуються.

1.1.6. Публічний договір або Договір – офіційна пропозиція Продавця, що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на купівлю-продаж Товару згідно визначених умов, що розміщений за посиланням: https://shop.kovcheh.ua/ugoda-korustuvacha .

1.1.7. Акцепт  – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Даний Договір є публічним договором, у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, і Покупцем, з іншої сторони, з моменту вчинення Покупцем Акцепту даного Договору.

2.2. Товари, представлені на Сайті Продавця можуть бути реалізовані Покупцю виключно після здійснення Акцепту Договору Покупцем. Акцепт даного Договору вчиняється Покупцем шляхом здійснення замовлення на Товар або шляхом реєстрації Покупця на Сайті Продавця. Реєструючись на сайті Продавця або здійснюючи замовлення на Товар, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами даного Договору та здійснює Акцепт всіх без винятку його умов та положень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зо­бов’язується на умовах і в порядку, передбачених даним Договором, здійснювати продаж Товару згідно прийнятих до виконання та оплачених замовлень Покупця, а Покупець зобов’язаний сплатити вартість замовленого Товару Продавцю. 

3.2. Замовлення може здійснюватись Покупцем як в електронній (через оформлення замовлення на Cайті Продавця, або засобами електронної пошти) так і в усній формі (за телефоном, в т.ч. з використанням програм-месенджерів).

3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є об’єктом  судового спору, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.4. Укладаючи даний Договір Сторони підтверджують, що цей договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яку здійснюють під впливом насильства або обману.

3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ПРАВИЛА  КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ПРОДАВЦЯ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Покупець здійснює вільний вибір Товару на Сайті Продавця. Перед здійсненням замовленням Товару Покупець зобов'язується ознайомитися з правилами доставки і оплати Товару, а також умовами його повернення.

4.2. При замовленні Товару або  реєструючись на Сайті Продавця Покупець зобов'язаний вказати наступні дані:

- ПІБ (Найменування у випадку, якщо Покупець є юридичною особою);

-  Номер телефону;

- Адресу електронної пошти;

- Адресу для доставки Товару.

За необхідності Покупець має право залишити додаткові коментарі до замовлення.

4.3.  Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, внесеної Покупцем при реєстрації  на сайті Продавця або здійсненні замовлення Товару.

4.4. Після оформлення замовлення на Сайті Продавця, менеджер Продавця, який організує виконання замовлення, може зв’язатись з Покупцем з метою уточнення деталей замовлення Товару.

4.5. Якщо на складі у Продавця на момент оформлення замовлення відсутній замовлений Товар або необхідна кількість замовленого Товару, або продаж Товару неможливий з інших причин,  Продавець інформує про це Покупця за допомогою телефонного дзвінка. Покупець має право погодитися прийняти Товар в очікувані терміни і в кількості, що є в наявності у Продавця, або анулювати дану позицію Товару із замовлення. У разі неотримання відповіді від Покупця протягом 1 (одного) робочого дня Продавець залишає за собою право анулювати даний Товар із замовлення, або все замовлення Покупця.

4.5.  Інформація, розміщена на Сайті Продавця, має ознайомлювальний характер. Зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від зображень, представлених на Сайті Продавця. Розбіжність зовнішнього вигляду і комплектності реального Товару з зображенням і описом на Сайті Продавця не є показником неналежної якості Товару.

4.6. Покупець може здійснити запит додаткової інформації про Товар шляхом звернення до Продавця через засоби зв’язку, вказані на Сайті Продавця. Здійснюючи замовлення Товару Покупець підтверджує, що з боку Продавця йому була надана уся інформація, що була необхідна Покупцю для обрання та купівлі Товару.

4.7. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам дані для доступу на Сайт Продавця, зазначений ним при реєстрації.

4.8. Покупець несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті Продавця, під його обліковим записом і від його імені.

4.9 Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні та/або виконанні замовлення, якщо у Продавця будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані при оформленні Замовлення.

4.10. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні та/або виконанні замовлення у випадку порушення Покупцем умов даного Договору.

4.11. Продавець має право тимчасово призупинити прийом замовлень Товару від Покупця у разі технічних неполадок, що не дозволяють прийняти замовлення Товару, або тимчасового призупинення виробництва Товарів, відсутності Товару на складі, призупинення діяльності Продавця та з інших причин, що об’єктивно унеможливлюють продаж Товару.

4.12. Сайт Продавця дозволяє Покупцю переглядати і завантажувати матеріали, розміщені на ньому, тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Покупцем всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право інтелектуальної власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Забороняється змінювати матеріали Сайту Продавця, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

5. ОПЛАТА ТОВАРУ

5.1. Ціни на Товар вказуються на Сайті Продавця на кожну окрему асортиментну одиницю Товару. Ціни на Товар вказуються в гривні.

5.2. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку до моменту його оплати.

5.3. Товар може бути оплачений Покупцем в наступному порядку:

– шляхом повної попередньої оплати 100% вартості замовленого Товару. Через розрахунок за допомогою електронних платіжних систем на Сайті Продавця (Liqpay, Novapay, Privat 24 тощо). При обранні способу розрахунку з Покупця може бути утримана комісія в розмірі, встановленому оператором платіжної системи.

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

6.1. Товар може бути доставлений Покупцю на умовах, визначених на Сайті Продавця, а саме:

6.1.1. Доставка Товару перевізником «Нова пошта» на відділення, обране Покупцем при оформленні замовлення. Вартість доставки Товару даним способом не включена у вартість Товару. Доставка здійснюється у строки, вказані перевізником. Оплата доставки здійснюється Покупцем за чинними тарифами перевізника «Нова пошта».

6.1.2. Самовивіз замовленого Товару Покупцем за адресою, вказаною при оформленні замовлення.

6.2. Покупець самостійно обирає спосіб доставки Товару при оформленні замовлення. 

6.3. При здійсненні самовивозу Товару Покупець зобов’язаний пред’явити представнику Продавця документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

6.4. Моментом переходу права власності на Товар вважається момент його фактичного отримання Покупцем. Продавець може підтвердити виконання зобов’язання щодо передачі Товару Покупцеві шляхом надання розрахункового документу (фіскальний чек, товарний чек, видаткова накладна і т. ін.). Продавець має право надати розрахунковий документ у друкованому вигляді в момент отримання Покупцем Товару, або шляхом надіслання його в електронному вигляді (на адресу електронної пошти або телефон, що вказані Покупцем при реєстрації на Сайті Продавця або при оформленні Замовлення).

6.5. Продавець зобов’язаний передати Покупцю Товар, якість якого відповідає вимогам чинного законодавства.

6.6. Покупець зобов’язаний перевірити відповідність Товарів замовленню за кількісними та якісними характеристиками. Прийняття Покупцем Товару в місці його доставки підтверджує  відсутність претензій до Товару.

6.7. На Сайті Продавця серед груп Товарів представлені друковані видання. Покупець, здійснюючи замовлення таких Товарів підтверджує, що ознайомлений з нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172, згідно з Додатком №3 якої, друковані видання входять до переліку непродовольчих товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню),  якщо   вони   не   задовольняють споживачів з будь-яких причин.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

7.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

7.3. Сторони не несуть відповідальність одна перед одною за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

7.4. Продавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Продавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Продавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

7.5. У випадку порушення Покупцем умов даного Договору, Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні та/або виконанні замовлення Покупця. При цьому Продавець звільняється від будь-якої відповідальності перед Покупцем за наслідки такої відмови.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ АБО ЗМІНИ

8.1. Даний Договір є публічним, діє з моменту здійснення його Акцепту Покупцем та діє до моменту його повного виконання або його відкликання Продавцем в порядку, передбаченому п.8.3. Договору. 

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Покупців, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Продавця.

8.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на Сайті Продавця. Здійснюючи замовлення Товару або вчиняючи Акцепт після внесення змін до цього Договору, Покупець виражає згоду з такими змінами та погоджується на виконання умов Договору в новій редакції. У разі відкликання Договору Продавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Продавцем.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1 Акцептуючи даний Договір, Покупець, дає дозвіл на збір, обробку, зберігання Продавцем персональних даних Покупця та їх розповсюдження Продавцем у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних»  з метою забезпечення можливості виконання умов цього Договору, для проведення взаєморозрахунків, а також для доставки Товару Покупцю і інформування Покупця про рекламні пропозиції Продавця. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Покупець має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Продавцю. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для доставки Товару Покупцю і інформування  Покупця про рекламні пропозиції Продавця. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання даного Договору, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних, в т. ч. поштовим операторам, що здійснюють доставку Товару.

9.2. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб та відомості, які ці особи надають про себе, зокрема: прізвище ім'я, по- батькові, банківські реквізити, електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону), адреса для доставки Товару. Продавець отримує персональні дані Покупця з відкритих джерел, а також безпосередньо від Покупця в документах або повідомленнях, що подаються Покупцем на ім'я Продавця, в т.ч. при заповненні полів на Сайті Продавця при реєстрації або оформленні замовлення Покупцем.

9.3. Покупець погоджується, що Продавець має право використовувати персональні дані Покупця у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Покупця про Товару  та рекламні пропозиції Продавця  засобами SMS, електронних повідомлень (в т.ч. в месенджерах) і т. ін.

9.4. Покупець підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Покупця, як суб'єкта і володільця персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

10.2. Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем Акцепту Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без будь-якого спеціального повідомлення Покупця, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті Продавця. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Продавця, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

10.4 Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10.5. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх істотних вимог, що є необхідними для чинності правочину.

10.6. Належним повідомленням та доведенням інформації до Покупців, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації на Сайті Продавця.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ОСИПОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Адреса: 01024, Київ, вул. Антоновича, буд. 4/6,кв. 31
 код в ЄДРПОУ 2600206242
Тел. +38 (097) 802 4841
e-mail: shop.support@kovcheh.ua
телеграм контакт: @kovcheh_ukraine